Hội Nông dân quận Kiến An giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn vận động của các phường trên địa bàn quận

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và việc hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để phát triển kinh tế gia đình. Được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn quận Kiến An hỗ trợ nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân của quận, chiều ngày 01/06/2022, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân quận  Kiến An tiến hành giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của quận với số tiền là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn) cho hội viên Phạm Thị Hồng thuộc hội Nông dân phường Trần Thành Ngọ vay để thực hiện Dự án “Kinh doanh buôn bán nhỏ” thời gian vay 24 tháng.

Đồng chí Khúc Thế Hoài – Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An trao tiền cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế

Tại hội nghị đồng chí Khúc Thế Hoài – Chủ tịch Hội Nông dân quận đã trao tiền cho hội viên và phát biểu giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân phường thường xuyên quan tâm giúp đỡ cũng như kiểm tra việc sử dụng vốn vay theo quy định. Đồng chí động viên hội viên thực hiện tốt việc quản lý, đầu tư để duy trì có hiệu quả nguồn vốn vay theo dự án đã được phê duyệt. Hội viên Phạm Thị Hồng cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân quận và xin hứa sẽ thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất./.

Đoàn Thị Mai Lan – Cán bộ Hội nông dân quận

  • Tin mới đăng