Hội Nông dân quận Kiến An giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân do ngân sách quận cấp

Đồng chí Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân quận tới người vay

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và việc hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để phát triển kinh tế gia đình. Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân quận Kiến An hỗ trợ nguồn ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân của quận, chiều ngày 29/04/2022, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân quận  Kiến An tiến hành giải ngân nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của quận với số tiền là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn) cho hội viên Nguyễn Thị Ngọc Bích thuộc Hội Nông dân phường Trần Thành Ngọ vay để thực hiện Dự án “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm”, thời gian vay 24 tháng. Tại hội nghị đồng chí Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận phát biểu giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân phường thường xuyên quan tâm giúp đỡ cũng như kiểm tra việc sử dụng vốn vay theo quy định và trao tiền, động viên hội viên thực hiện tốt việc quản lý, đầu tư nguồn vốn để duy trì có hiệu quả nguồn vốn vay theo dự án đã được phê duyệt. Hội viên Nguyễn Thị Ngọc Bích cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân quận và xin hứa sẽ thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất./.

Đoàn Thị Mai Lan – Cán bộ Hội nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng