Hội Nông dân quận Kiến An giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân các phường vận động được cho hội viên nông dân

Đồng chí Khúc Thế Hoài – Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An trao vốn và động viên hội viên nông dân 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và việc hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, sáng ngày 24/06/2022, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân quận  Kiến An tiến hành giải ngân nguồn 841 Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền là 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng chẵn) cho 01 hội viên thuộc phường Phù Liễn, 01 hội viên thuộc phường Trần Thành Ngọ vay để thực hiện các dự án “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm”, “Chăn nuôi lợn thịt thương phẩm” thời gian vay 24 tháng. Đây là các dự án đã đến hạn cùng với số kinh phí vận động quỹ Hỗ trợ nông dân của các phường trong 02 năm 2020, 2021.

Được tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân là động lực giúp cho các hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh trế gia đình. Các hội viên đã cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân quận, các phường và xin hứa sẽ thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất theo đúng như Dự án đã được phê duyệt./.

Đoàn Thị Mai Lan – Cán bộ Hội nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng