Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức hội nghị đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng năm 2021, triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2021, Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào Nông dân 9 tháng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021, do đồng chí Đặng Văn Dũng, phó Chủ tịch quận Hội chủ trì cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa V, chủ tịch Hội Nông dân của 10 phường cùng tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác Hội Nông dân quận Kiến An 9 tháng năm 2021,
triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân quận, đồng chí phó chủ tịch quận Hội đã ghi nhận những cố gắng của Hội Nông dân các phường trong công tác chủ động tham gia các hoạt động tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với các phong trào, chỉ tiêu thi đua năm do Hội Nông dân cấp trên đã phát động. Trong đó, Hội Nông dân các phường đã tuyên truyền, vận động 100% cán bộ hội viên tham gia bỏ phiếu bầu cử; xây dựng các công trình chào mừng ngày hội lớn của dân tộc. Đặc biệt công tác vận động cán bộ, hội viên tham gia phòng chống dịch Covid-19, có trên 200 cán bộ hội viên tham gia 04 đợt nấu ăn phục vụ khu cách ly tập trung tại Trường Đại học hải Phòng; tổ chức các đợt giải cứu nông sản cho nông dân gặp khó khăn do dịch bệnh với gần một tấn nông sản; xây dựng 01 nhà mái ấm nông dân; kết nạp được 91 hội viên mới, thu và nộp 100% hội phí năm 2021, vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp quận được gần 25 triệu đồng; tiến hành giải ngân 02 dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn của thành phố với số tiền 750 triệu đồng cho 23 hộ vay. Đến nay, Hội Nông dân quận đã thực hiện tốt công tác kiểm tra các nguồn vốn vay theo quy định. Tuy nhiên trong thực hiện nhiệm vụ cũng còn một số tồn tại đó là: còn một số cơ sở Hội chưa chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội như: công tác phát triển hội viên mới còn thấp, công tác vận động nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2021.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Dũng, phó Chủ tịch quận Hội nhấn mạnh: Trong thời gian tới, đề nghị Hội Nông dân các phường cần chủ động hơn nữa về thưc hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, cụ thể như sau: rà soát các chỉ tiêu thi đua năm 2021 chưa đạt, tiếp tục bám sát nhiệm vụ, chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm đã đề ra để có giải pháp tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới. Duy trì các công trình chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời, thực hiện tốt việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, hội viên trong việc thực hiện các chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp vận động hội viên, nông dân, nhân dân toàn quận thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao trong năm 2021./.

Đoàn Thị Mai Lan – Chuyên viên Hội Nông dân quận

  • Tin mới đăng