Hội Nông dân quận Hải An: Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, hội viên nông dân

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Y tế quận trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2015 – 2020, ngày 27/9/2019  Hội Nông dân quận phối hợp với Phòng Y tế, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Hải phòng tổ chức hội nghị truyền thông,tuyên truyền về An toàn thực phẩm cho cán bộ hội viên nông dân quận Hải An. Đến dự hội nghị; đồng chí Bạch Thị Thu Hà – Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cán bộ Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể chính trị xã hội quận, Phòng Y tế quận, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các phường và 150 hội viên. Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Vân Chi – Phó phòng công tác thanh tra, đồng chí Nguyễn Thị Bích Diệp – Phó phòng hành chính tổng hợp Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tuyên truyền Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày  02/02/ 2018 của Chính phủ, Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;  Nghị định 115/2018/NĐ – CP quy định xử phạt hành chính về An toàn thực phẩm và giải đáp các thắc mắc của hội viên về vệ sinh An toàn thực phẩm. Thông qua hội nghị giúp cho hội viên nhận thức được Vệ sinh An toàn thực phẩm có vai trò quan trọng trong chiến lược bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, giảm thiểu bệnh tật, tăng cường khả năng và năng suất lao động, góp phần phát triển xã hội.

(Đồng Thị Thu Chung, Chủ tịch HND quận Hải An)

]]>

  • Tin mới đăng