Hội Nông dân quận Hải An trao kinh phí hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn quận Hải An

Sáng ngày 27/9/2019 Ủy ban MTTQVN quận phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hải An tổ chức hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 147/KH-UBND-MTTQ ngày 21/8/2019 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 và trao kinh phí cho các hộ nghèo quý IV/2019 nhằm tạo điều kiện hỗ trợ hộ nghèo tăng thu nhập, góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân quận, đồng chí Đồng Thị Thu Chung, Chù tịch Hội Nông dân quận đã hỗ trợ trao kinh phí quý IV năm 2019 cho 02 hộ nghèo phường Đằng Hải, phường Nam Hải (quận Hải An) mỗi hộ 500.000đ/tháng, tổng số tiền hỗ trợ quý IV là 3.000.000 đồng./.

                                                                     (Đồng Thị Thu Chung, Chủ tịch HND quận)

]]>

  • Tin mới đăng