Hội Nông dân quận Hải An tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 15/12/2021, Hội Nông dân quận Hải An tổ chức hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên UBKT Hội Nông dân quận; tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Về dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thoa- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2021 công tác Hội và phong trào nông dân triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tình hình dịch Covid-19 diễn ra rất phức tạp, nhưng có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy và Hội Nông dân thành phố, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể, sự cố gắng của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, Ban Thường vụ Hội Nông dân đã khắc phục mọi khó khăn để công tác Hội và phong trào nông dân quận hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Các cấp Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình công tác trong năm, phấn đấu hoàn thành các  chỉ tiêu thi đua trong năm đề ra. Tập trung công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền trong cán bộ, hội viên nông dân thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp với các ban, ngành, địa phương tham gia thực hiện có hiệu quả tại các tổ chốt kiểm soát phòng, chống dịch CoVid-19 tại địa phương và các bến xe, bến cảng. Tuyên truyền thực hiện phòng chống dịch, khai báo y tế, tuyên truyền tiêm vacxin, nắm tình hình di biến động của người dân…Tham gia công giải phóng mặt bằng, đặc biệt là cuộc cưỡng chế khu đất 9,2ha.

Đồng chí Đồng Thị Thu Chung – Chủ tịch HND quận Hải An đã trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Hội Nông dân quận cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời khai thác tốt các nguồn vốn cho hội viên nông dân vay để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Với tổng số dư nợ nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội cấp Hội quản lý là  trên 33 tỷ cho 771 hộ vay, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trên 2,3 tỷ đồng, cho 90 hộ vay; giúp 16 hộ cận nghèo thoát nghèo. Phối hợp xây mới 01 nhà mái ấm nông dân, thăm tặng quà tết, tặng quà tân binh, ngày 27/7, với tổng số tiền 202,8 triệu đồng, tham gia tích cực “Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp”. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp: như xây dựng mô hình tổ hợp tác kinh tế “Trồng hoa” với 22 thành viên  tại phường Tràng Cát; xây dựng mô hình Dân vận khéo “Hội viên nông dân liên kết trồng hoa, phát triển kinh tế”, mô hình tuyến ngõ “Cột điện Xanh” và “Thùng rác gia đình”, tuyên truyền an toàn giao thông…. Ban Thường vụ các cấp Hội có sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động theo nội dung chương trình kế hoạch, hướng về cơ sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố cho 02 tập thể và 03 cá nhân; đồng chí Đồng Thị Thu Chung đã trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Hội Nông dân quận cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đánh giá cao kết quả đã đạt được trong năm 2021 của Hội Nông dân quận; cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm các cấp Hội Nông dân trong quận cần triển khai thực hiện trong năm 2022. Trong đó yêu cầu Hội Nông dân quận tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức tốt các phong trào thi đua của Hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thường xuyên chuyển giao tiến bộ KHKT; chú trọng các mô hình, cách làm mới, thực hiện chuyển đổi số. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên nông dân và nhân dân. Tổ chức tốt các phong trào thi đua của Hội, quan tâm công tác kiểm tra giám sát các nguồn vốn vay. Chủ động rà soát các chỉ tiêu thi đua mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023 để chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới; thành lập ban, tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội chi hội./.

Đồng Thị Thu Chung – Chủ tịch HND quận Hải An

  • Tin mới đăng