Hội Nông dân quận Hải An tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2022; Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 14/7/2022, Hội Nông dân quận Hải An tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2022; Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tới dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố; Nguyễn Văn Đảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các ban, văn phòng Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo các ban, Văn phòng Quận ủy, các ban, ngành, đoàn thể quận; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân quận; thành viên Câu lạc bộ SXKD giỏi quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các phường, các tập thể, cá nhân là hộ SXKD giỏi được khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố tặng bằng khen và chúc mừng các cá nhân được khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Đảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân giai đoạn 20217-2022 và kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác Hội. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên nông dân kịp thời phản ánh lên Hội cấp trên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp nông dân. Tổ chức tốt các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phù hợp với lợi của quận; định kỳ tổng kết nhân rộng mô hình. Tăng cường nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng mô hình mới về an ninh tự quản. Rà soát các chỉ tiêu thi đua năm 2022, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra các giải pháp hữu hiệu để hoàn thành chỉ tiêu năm 2022 và Nghị quyết Đại hội; xây dựng chỉ tiêu năm 2023 chuẩn bị, chuẩn bị tốt cho Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, Hội Nông dân thành phố tặng bằng khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân; UBND quận tặng giấy khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân; Hội Nông dân quận tặng giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2022.

Đồng Thị Thu Chung – Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải An

  • Tin mới đăng