Hội Nông dân quận Hải An: Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quỹ quốc gia Giải quyết việc làm (DA 120)

Ảnh: Đồng chí Phùng Minh Toàn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố truyền đạt tại Hội nghị

Hội nghị được trang bị kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ cho vốn vay giải quyết việc làm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; hướng dẫn quy trình lập hồ sơ vay vốn, lưu giữ hồ sơ,… và trả lời những vướng mắc tại hội nghị. Thông qua chương trình tập huấn nghiệp vụ lần này, cán bộ Hội được trang bị thêm những kiến thức về nghiệp vụ quản lý vốn vay giải quyết việc làm, từ đó phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, quản lý, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, khó khăn trong công tác quản lý vốn vay của các cấp Hội./. (Tin, ảnh: Đồng Thị Thu Chung, Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải An)]]>

  • Tin mới đăng