Hội Nông dân quận Hải An tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2021

Hội Nông dân quận Hải An tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2021

Sáng ngày 12/10/2021, Hội Nông dân quận Hải An phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hải An tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021 cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân quận, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng Chi hội nông dân các phường. Về dự có các đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đại biểu các ban, Văn phòng Thành Hội; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội quận.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu và học viên được giới thiệu 3 chuyên đề chính gồm: Quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch 190/KH-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg, ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn”; Tuyên truyền tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức lý luận, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội; kiến thức về an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, góp phần góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Hội cấp trên giao, nhiệm vụ chính trị của địa phương và xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh./.

Đồng Thị Thu Chung – Chủ tịch HND quận Hải An

 

  • Tin mới đăng