Hội Nông dân quận Hải An: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cán bộ hội năm 2019

Ngày 25/10/2019, Hội Nông dân quận Hải An phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội quận Hải An

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở một số kiến thức: Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi; 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng tổ chức Hội và lãnh đạo phong trào nông dân ngày càng phát triển vững mạnh./.

(Tin, ảnh: Đồng Thị Thu Chung, Chủ tịch HND quận Hải An)

]]>

  • Tin mới đăng