Hội Nông dân quận Hải An: Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quận Hải An

 Trong 6 tháng qua, Hội Nông dân quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình công tác năm, tổ chức có hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nông dân vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; thành lập 02 tổ hợp tác kinh tế tại phường Tràng Cát và phường Đằng Lâm, tổng số các nguồn vốn vay do Hội các cấp quản lý là 25,914 tỷ đồng, cho 791 hộ vay. Khánh thành và bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên nông dân nghèo tại phường Đằng Lâm trị giá trên 74 triệu đồng (trong đó hội viên nông dân đóng góp 20 triệu); kết nạp và phát triển hội viên mới được 73/114 hội viên, đạt 64,03% kế hoạch, tổng số hội viên nông dân quận lên 6.165 hội viên. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đánh giá cao kết quả đã đạt được trong tháng đầu năm của Hội Nông dân quận; đồng thời, yêu cầu Hội Nông dân quận tập trung cao trong công tác chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2017-2020, Đại hội Hội Nông dân phường, tiến tới Đại hội Hội Nông dân quận nhiệm kỳ 2018-2013 thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ trước mắt, Hội tiếp tục rà soát và thực hiện các chỉ tiêu thi đua 6 tháng cuối năm 2017 đảm bảo đúng tiến độ; chủ động nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng trong nông dân, kịp thời đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đảm bảo quyền lợi chính đáng cho hội viên nông dân./. (Tin ảnh: Nguyễn Thị Huệ, UBND quận Hải An)]]>

  • Tin mới đăng