Hội Nông dân quận Hải An ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp “Nuôi trồng thủy hải sản” và mô hình Dân vận khéo “Hội viên nông dân liên kết nuôi trồng thủy hải sản, phát triển kinh tế” tại phường Tràng Cát

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội nông dân nghề nghiệp; thực hiện chương trình công tác năm 2022 của HND quận Hải An, sáng ngày 15/4/2022 Hội Nông dân quận tổ chức ra mắt “Chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi trồng thủy hải sản” và mô hình Dân vận khéo “Hội viên nông dân liên kết nuôi trồng thủy hải sản, phát triển kinh tế” tại phường Tràng Cát hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận (10/5/2003-10/5/2023) và chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự có đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế – xã hội HND thành phố, Đồng Thị Thu Chung – Chủ tịch Hội Nông dân quận, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị -xã hội quận; lãnh đạo trạm khuyến nông liên quận, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQVN, các đoàn thể phường Tràng Cát; các đồng chí Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Ủy viên BTV, BCH, Chi hội trưởng chi hội nông dân phường và 29 thành viên tham gia chi hội nghề nghiệp.

Đồng chí Đồng Thị Thu Chung – Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải An tặng hoa và chúc mừng ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp “Nuôi trồng thủy hải sản” và mô hình Dân vận khéo “Hội viên nông dân liên kết nuôi trồng thủy hải sản, phát triển kinh tế” tại phường Tràng Cát 

Chi hội “Chi hội nông dân nghề nghiệp “Nuôi trồng thủy hải sản” được thành lập được hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, quản lý dân chủ và bình đẳng, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi. Việc thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới; qua đó tập hợp, thu hút đông đảo hội viên nông dân có cùng ngành nghề vào tổ chức Hội để sinh hoạt và hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh liên kết sản xuất tập thể, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; là cơ sở để hình thành các loại hình kinh tế hợp tác, tổ hợp tác theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Để Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi trồng thủy hải sản” hoạt động hiệu quả, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân quận đề nghị Hội Nông dân phường chỉ đạo Chi hội tổ chức thực hiện tốt quy chế đã đề ra; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương đến hội viên trong chi hội; Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, trao đổi thông tin thị trường, giá cả, con giống, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức hội thảo đầu bờ, tổ chức tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm, trang bị kiến thức về sản xuất kinh doanh cho các thành viên.

Đồng Thị Thu Chung – Chủ tịch HND quận Hải An 

  • Tin mới đăng