Hội Nông dân quận Hải An phối hợp tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ Nam Hải

Hội Nông dân quận Hải An phối hợp tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ Nam Hải

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh covid-19 trên địa bàn quận Hải An nói chung và tại phường Nam Hải nói riêng. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, trên địa bàn quận Hải An xuất hiện nhiều f1 liên quan đến các bệnh nhân mắc covid-19; Chiều ngày 20/7/2021, Hội Nông dân quận phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội phường Nam Hải tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các hộ tiểu thương và nhân dân khu vực Chợ Nam Hải đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhìn chung các hộ tiểu thương và nhân dân tại khu vực này đều chấp hành và thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch, hoạt động kinh doanh đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân./.

Đồng Thị Thu Chung, Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải An

  • Tin mới đăng