Hội Nông dân quận Hải An phối hợp quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Sau 20 năm thực hiện tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ đã khẳng định được vai trò của chính sách tín dụng ưu đãi, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, các chương trình tín dụng, chính sách hỗ trợ vốn vay cho các đối tượng đạt hiệu quả, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Từ khi quận Hải An được thành lập và đi vào hoạt động năm 2003, khi đó Hội Nông dân quận mới chỉ thực hiện cho vay 02 chương trình, đó là: Chương trình cho vay hộ nghèo và chương trình cho vay giải quyết việc làm với số dư nợ là trên 1,6 tỷ đồng. Đến nay đã cho vay 07 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ là 40,6 tỷ đồng, tăng trên 39 tỷ đồng, tăng gấp hơn 24 lần và đến nay Hội đã triển khai tín dụng chính sách xã hội đến 06 phường có tổ chức Hội Nông dân.

Chung tay với Ngân hàng Chính sách xã hội, trong những năm qua Hội Nông dân quận Hải An luôn là 1 trong những tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác với 841 hộ vay vốn thông qua 25 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 22 tổ đạt loại tốt, 03 tổ xếp loại khá, không có tổ xếp loại trung bình, yếu; số dư nợ đạt 40,6 tỷ đồng (chiếm 28,2%/tổng dư nợ nhận uỷ thác), chất lượng tín dụng tại các tổ đảm bảo, tạo được sự lan tỏa chính sách tín dụng sau và rộng đến các đối tượng thụ hưởng.

Đồng chí Trần Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch UBND quận Hải An tặng bằng khen cho Hội Nông dân quận Hải An, Hội Nông dân phường Tràng Cát và các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Các cấp Hội Nông dân phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tập trung triển khai Nghị định 78 của Chính phủ, Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, thực hiện tốt các nghiệp vụ nhận uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Tăng cường công tác quản lý nguồn vốn ủy thác để hỗ trợ cho người dân vay vốn chủ động đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh để thoát nghèo vươn lên làm giàu. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng trong thực hiện chương trình ủy thác một cách đồng bộ, có hiệu quả cao, hoàn thành tốt các điều khoản trách nhiệm của mỗi bên. Thường xuyên có sự phối hợp với chính quyền, cấp ủy và Ngân hàng Chính sách xã hội để nâng cao chất lượng các chương trình cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Hàng năm, Hội Nông dân đưa hoạt động ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội vào chỉ tiêu thi đua để chỉ đạo cơ sở Hội và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thường xuyên rà soát, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn và có các biện pháp không để phát sinh nợ quá hạn mới trong năm tiếp theo. Chỉ đạo tổ chức họp, bình xét các đối tượng thụ hưởng lập danh sách đề nghị cho vay kịp thời. Vận động tổ viên chấp hành Quy ước hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, thực hành tiết kiệm; giúp đỡ nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống, thực hiện trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn đã cam kết với Ngân hàng. Chú trọng lồng ghép vay vốn hộ nghèo và đối tượng chính sách với tổ chức các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm tăng thu nhập cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Công tác kiểm tra giám sát được các cấp Hội thực hiện thường xuyên, hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, kiểm tra 100% hoạt động của các Tổ TK&VV. Kiểm tra đến từng hộ vay vốn, nghe các hộ phản ánh tình hình vay vốn; uốn nắn, chỉnh sửa những thiếu sót của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn kịp thời để các tổ hoạt động ngày một tốt hơn.

Sau 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, công tác phối hợp quản lý tín dụng ngân hàng chính sách xã hội của Hội Nông dân với Ngân hàng Chính sách xã hội ngày càng chặt chẽ hơn; hoạt động ủy thác các cấp Hội có thêm nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động ngày càng vững mạnh. Hội đã thu hút được nhiều nông dân tham gia vào Hội, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tổ chức tốt các phong trào của Hội nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Giám đốc chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hải Phòng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc: Đồng chí Lê Thị Hồng Nhung – Chủ tịch HND phường Đông Hải 1, Lê Văn Tự – Tổ trưởng tổ TK & VV số 4 của HND phường Nam Hải

Tại hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn quận Hải An: Ủy ban nhân dân quận tặng giấy khen cho 02 tập thể (Hội Nông dân quận Hải An, Hội Nông dân phường Tràng Cát) 02 cá nhân (Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Hải 1, Tổ trưởng tổ TK & VV của Hội Nông dân phường Nam Hải) có thành tích xuất sắc trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa Hội Nông dân với Ngân hàng chính sách xã hội trong việc quản lý tín dụng ngân hàng chính sách xã hội, Hội Nông dân quận chú trọng đẩy mạnh, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để người dân tích cực tham gia hưởng ứng hoạt động tín dụng chính sách cũng như tham gia quản lý, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách; nhất là tham gia gửi tiết kiệm qua hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40, Kết luận số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý và sử dụng vốn vay. Thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định 78, tích cực tham gia thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi để ngày càng có nhiều nông dân nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận và sử dụng nguồn vốn nhằm giảm nghèo bền vững./.

Đồng Thị Thu Chung – Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải An

  • Tin mới đăng