Hội Nông dân quận Hải An công bố quyết định công tác cán bộ; tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ngày 26 tháng 12 năm 2019 Hội Nông dân quận đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải An khóa IV, nhiệm kỳ 2018-203; tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm năm 2020. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thoa- Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, đồng chí Phạm Thị Chuyên- UVBTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố tặng bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Theo đó, đồng chí Đinh Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân  được bầu giữ vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải An, nhiệm kỳ 2018-2023.Năm 2019, Hội Nông dân quận Hải An đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2019. Ttổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nông dân vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Tổng số các nguồn vốn vay do Hội các cấp quản lý trên 28 tỷ đồng;thành lập 04 tổ hợp tác kinh tế; vận động tăng nguồn Qũy Hỗ trợ nông dân được 59,130 triệu đồng, đạt 137,5% KH thành phố giao. Duy trì hoạt động Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại 6/6 phường. Xây nhà mái ấm nông dân cho hội viên nông dân nghèo tại phường Đông Hải 1 trị giá trên 80 triệu đồng (trong đó hội viên nông dân đóng góp 20 triệu). Kết nạp và phát triển 127 hội viên mới, đạt 110% kế hoạch, đưa tổng số hội viên nông dân quận lên 6.45 hội viên. Thành lập Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023, chỉ đạo tổ chức hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2019-2022.Tại hội nghị có 01 tập thể và 03 cá nhân được Hội Nông dân thành phố tặng bằng khen, Hội Nông dân quận tặng 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Đồng chí Đồng Thu Chung, Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Antặng bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân quận cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố đánh giá cao kết quả đã đạt được trong năm 2019 của Hội Nông dân quận Hải An; đồng thời, yêu cầu Hội Nông dân quận tiếp tục tập trung xây dựng chương trình công tác năm 2020. Khắc phục mọi khó khăn, cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chính quyền bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân./.

(Đồng Thị Thu Chung, Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải An)

]]>

  • Tin mới đăng