Hội Nông dân quận Dương Kinh: Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016

Ảnh 1: Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân quận Dươgn Kinh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016

Trong năm 2016, các cấp Hội Nông dân quận Dương Kinh đã bám sát sự chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố, nhiệm vụ chính trị của quận, đoàn kết, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Phong trào vận động nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực. Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về thành lập tổ hợp tác kinh tế, đào tạo nghề cho hội viên, nông dân. Chú trọng công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Hội vượt kế hoach. Các hoạt động an sinh xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực. Công tác tín chấp cho nông dân vay vốn qua các ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội; nguồn vốn giải quyết việc làm (Dự án 120) được bảo toàn, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả. Ba phong trào thi đua do Hội phát động, đặc bệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển theo bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho nông dân.

Ảnh 2: Quang cảnh ký giao ước thi đua giữa các phường của quận Dương Kinh năm 2017

Thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Hoàng Văn Tường ghi nhận kết quả công tác Hội và phong trào nông dân quận, nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016 đã được các cấp Hội và Ủy ban nhân dân quận động viên khen thưởng. Đồng thời đề nghị hoạt động của các cấp Hội cần tập trung một số nhiệm vụ sau: Một là, tiếp tục tuyên truyền và học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ quận về thực hiện các chỉ tiêu năm 2017 đến hội viên nông dân. Trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Nông dân cấp phường, tiến tới Đại hội Nông dân quận nhiệm kỳ 2018-2023. Hai là, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quyết định số 217- QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và Quyết định số 218 – QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “nông dân xây dựng nông thôn mới”; “nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”. Trọng tâm là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hướng mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng hiệu quả theo hướng phát triển đô thị. Tăng cường công tác sinh xã hội. Vận động cán bộ, hội viên nông dân quyên góp ngày công lao động, kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tặng gia đình hội viên nông dân nghèo. Mỗi cơ sở Hội đăng ký giúp đỡ từ 02 – 03 hộ nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững, vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt và vượt kế hoạch./. Tin và ảnh, Nguyễn Mạnh Hùng – Phó ban Tuyên huấn HND TP]]>

  • Tin mới đăng