Hội Nông dân quận Dương Kinh: Tổ chức Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản”

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân quận Dương Kinh chủ trì Hội nghị tọa đàm

Trong những năm qua, tình hình hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn quận tương đối ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 3,25%. Ngành nông nghiệp cung cấp lương thực cho 50.000 người dân ổn định cuộc sống. Toàn quận có  61 trang trại và 112 gia trại với quy mô vừa và nhỏ, giải quyết việc làm cho hàng nông dân. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của quận còn gặp nhiều khó khăn: năng suất, chất lượng sản phẩm ngành nông nghiệp còn thấp; sự kiên kết với các doanh nghiệp còn thiếu; vẫn còn thực trạng được mùa, mất giá; đời sống một bộ phận nông dân còn khó khăn. Nguyên nhân, do sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn nhỏ lẻ, manh mún, năng suất cây trồng vật nuôi còn thấp, chưa tạo được vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh có quy mô lớn, việc đầu tư thâm canh còn hạn chế, nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả nhưng chưa nhân ra diện rộng, chỉ đạo thực hiện thời vụ chưa quyết liệt. Trước thực trạng đó, đòi hỏi phải tái cơ cấu nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản là yêu cầu bức thiết đặt ra hiện nay. Sau khi đánh giá thực trạng, tìm ra nguyên nhân, các ý kiến phát biểu đã đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, nhằm phát huy thế mạnh trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của quận trong những năm tới ./.  (Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hội Nông dân quận Dương Kinh)]]>

  • Tin mới đăng