Hội Nông dân quận Dương Kinh tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017 – 2021

Sáng ngày 28/7/2022, Ban chấp hành Hội Nông dân quận Dương Kinh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017 – 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Hưng  – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng; Đặng Xuân Điện – Phó Chủ tịch UBND quận Dương Kinh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban – Hội Nông dân TP, Ngân hàng CSXH Thành phố, Văn phòng Quận ủy, các Ban xây dựng đảng;  Phòng Nội vụ; Phòng Kinh tế; UBMTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội quận; Các đồng chí ủy viên BCH Hội Nông dân quận; Thường trực Đảng ủy các phường; Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Tổ trưởng tổ TK&VV các phường và các hộ gia đình được công nhận, khen thưởng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao giấy chứng nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2021 cấp thành phố cho 9 hộ gia đình trên địa bàn quận

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố biểu dương những kết quả mà cán bộ, hội viên Hội Nông dân quận đạt được trong thời gian qua, trong việc thực hiện Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế, nhiều nông dân đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp sạch hiện nay.

Cũng nhân dịp này, Hội Nông dân thành phố trao giấy chứng nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2021 cấp thành phố cho 9 hộ gia đình; Hội Nông dân quận trao 76 giấy chứng nhận cấp quận; UBND quận trao giấy khen cho 5 hộ gia đình hộ sản xuất, kinh doanh giỏi./.

Nguyễn Thị Ngọc – Phó Chủ tịch HND quận Dương Kinh

  • Tin mới đăng