Hội Nông dân quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị kí giao ước thi đua năm 2023

Chiều ngày 22/2/2023, Hội Nông dân quận Dương Kinh tổ chức kí giao ước thi đua năm 2023 và nghe báo cáo triển khai công tác Đại hội Hội Nông dân các phường còn lại và triển khai xin ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị dự thảo lần 1. Thành phần tham dự hội nghị có đồng chí Thường trực Hội nông dân quận; Ban chấp hành Hội nông dân quận; Chủ tịch Hội nông dân các phường; cán bộ chuyên trách Hội nông dân quận.

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ ký Giao ước thi đua năm 2023 giữa Hội Nông dân 6 phường cam kết hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, đóng góp vào thành tích chung của Hội Nông quận và góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2023. Và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm liên quan đến công tác Đại hội các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch Hội Nông dân quận đã quán triệt công tác Đại hội hội nông dân cơ sở sớm hoàn thành trong tháng 3/2023 để tiếp tục triển khai các công việc và các văn bản liên quan đến Đại hội hội nông dân quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2023. Bên cạnh đó vẫn phải tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao ước thi đua 2023 đã đề ra và nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chính quyền bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân./.

Nguyễn Thị Thanh Tâm  – Cán bộ Hội Nông dân quận Dương Kinh

  • Tin mới đăng