Hội Nông dân quận Dương Kinh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân quận khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng ngày 20/7/2021, Hội Nông dân quận Dương Kinh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân quận, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng; Vũ Bình Dương – UV BTV, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ – Chủ tịch HĐND quận; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Thành Hội; các đồng chí Ủy viên BCH Hội Nông dân quận; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân các phường; các cá nhân tập thể được khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2018-2021

Thực hiện sự lãnh đạo của BTV Hội Nông dân thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy, sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của UBND quận và các ban, ngành, đoàn thể quận, cán bộ, hội viên nông dân quận đã chủ động sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân quận lần thứ III đã đề ra. Điểm nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn năm 2018 – 2021 của Hội Nông dân quận đã đạt được là: Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19, các ngày lễ lớn; đặc biệt tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung tuyên truyền cho hội viên nông dân nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi góp phần đẩy mạnh sản xuất, ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Các chỉ tiêu thi đua cơ bản đạt trên 50% chỉ tiêu Đại hội. Với những thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2018-2021, tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho 01 tập thể; Hội Nông dân quận tặng giấy khen cho 05 tập thể, 01 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố ghi nhận nỗ lực cố gắng, kết quả đạt được của Hội Nông dân quận, Hội Nông dân các phường cũng như của hội viên, nông dân toàn quận trong giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân quận khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong toàn quận tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội với tinh thần và quyết tâm cao; công tác Hội và phong trào nông dân toàn quận phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Nguyễn Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Dương Kinh

 

  • Tin mới đăng