Hội Nông dân quận Dương Kinh: học tập, quán triệt Nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 26/9/2019, tại hội trường UBND phường Đa Phúc, Hội Nông dân quận Dương Kinh tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho 120 cán bộ, hội viên nông dân toàn quận. Về dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch Hội Nông dân quận, lãnh đạo MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội quận; lãnh đạo UBND phường Đa Phúc, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội Nông dân các phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe  đồng chí giảng viên Trịnh Văn Tụy, Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy Dương Kinh truyền đạt Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quận và thành phố trong những năm qua; tuyên truyền về xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước./.

                               (Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hội Nông dân quận Dương Kinh)

]]>

  • Tin mới đăng