Hội Nông dân quận Dương Kinh: học tập, quán triệt Nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 26/9/2019, tại hội trường UBND phường Đa Phúc, Hội Nông dân quận Dương Kinh tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho 120 cán bộ, hội viên nông dân toàn quận. Về dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch Hội Nông dân quận, lãnh đạo MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội quận; lãnh đạo UBND phường Đa Phúc, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội Nông dân các phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe  đồng chí giảng viên Trịnh Văn Tụy, Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy Dương Kinh truyền đạt Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quận và thành phố trong những năm qua; tuyên truyền về xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước./.

                               (Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hội Nông dân quận Dương Kinh)

]]>

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC