Hội Nông dân quận Đồ Sơn: Tuyên truyền luật giao thông và phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn

Thông qua Hội nghị, giúp cho trẻ em nắm chắc hơn kiến thức khi tham gia giao thông, cũng như tự đảm bảo an toàn cho chính mình khi chơi tại khu vực ao hồ, tránh tai nạn đuối nước ở trẻ em, góp phần giảm thiểu vụ tại nạn giao thông và đuối nước ở khu vực nông thôn./. (Tin, ảnh:  Nguyễn  Thị Loan, Chủ tịch Hội Nông dân quận Đồ Sơn)]]>

  • Tin mới đăng