Hội Nông dân quận Đồ Sơn: Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ, ký kết giao ước thi đua năm 2019

Ngày 15/01/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân quận Đồ Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong  trào nông dân năm 2018; triển khai nhiệm vụ, ký kết giao ước thi đua năm 2019. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; đồng chí Hoàng Xuân Bắc, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nông dân quận, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội nông dân của các phường trên địa bàn quận.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân quận Đồ Sơn năm 2018

Trong năm 2018, được sự lãnh đạo của Hội Nông dân thành phố; chỉ đạo của Quận uỷ Đồ Sơn; sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, cùng với sự đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn Quận, công tác Hội và phong trào nông dân Quận trong năm qua đã đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Năm 2018, Héi N«ng d©n quËn kÕt n¹p ®­îc 185/150 Héi viªn, ®¹t 123% KÕ ho¹ch. Phối hợp với Phòng kinh tế quận và Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư tổ chức 37 lớp tập huấn, cho 3.940 lượt hội viên. Hội vận động cán bộ, hội viê nông dân tăng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân được 45,3 triệu đồng; 370 triệu đồngxâyđường nội đồng tại phường Hợp Đức. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân quận đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2018. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đánh giá cao kết quả đã đạt được trong năm 2018 của Hội Nông dân quận; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Hội Nông dân quận tập trung xây dựng chương trình công tác năm 2019, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội Nông dân các cấp tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng về cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân, để tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chính quyền bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân./.]]>

  • Tin mới đăng