Hội Nông dân quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị giám sát HTX Nông nghiệp – Thủy sản phường Bàng La

Sáng ngày 24/9/2021, HND quận Đồ Sơn tiến hành giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp của Hợp tác xã Nông nghiệp – Thủy sản phường Bàng La.

Hội Nông dân quận Đồ Sơn giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp của Hợp tác xã Nông nghiệp – Thủy sản phường Bàng La

Tham gia cùng Đoàn có đồng chí Hoàng Gia Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận, đồng chí Nguyễn Thị Liền – Bí thư Quận đoàn Đồ Sơn cùng các đồng chí trong BTV Hội Nông dân quận.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Khắc Tùng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường, Bí thư Chi bộ HTX Nông nghiệp – Thủy sản phường Bàng La báo cáo việc thực hiện quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp của Hợp tác xã; đánh giá những thuận lợi, khó khăn và công tác sản xuất kinh doanh, sử dụng vật tư trong nông nghiệp. Qua giám sát còn bộc lộ những khó khăn, những hạn chế tồn tại trong hoạt động như: việc sản xuất kinh doanh còn nhỏ lẻ, cầm chừng không hiệu quả; vốn sản xuất không đảm bảo; việc huy động vốn để sản xuất kinh doanh còn thiếu, yếu; việc áp dụng hoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa được nhiều; việc huy động vốn đối ứng để tiếp nhận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước còn yếu; chưa mạnh dạn đầu tư, sợ rủi ro; chưa thu hút được nguồn phân bón chậm trả để giúp bà con nông dân đầu tư sản xuất; đội ngũ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chưa thực sự năng động, sáng tạo.

Thông qua việc giám sát đã giúp cho Hội nhận thức rõ những khó khăn, tồn tại của Hợp tác xã để có hướng đề xuất tiếp theo; cần tiếp tục xây dựng, mở rộng quy mô hoạt động, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo; tập trung bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý của bộ máy lãnh đạo Hợp tác xã./.

Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Hội Nông dân quận Đồ Sơn

  • Tin mới đăng