Hội Nông dân quận Đồ Sơn: Sơ kết Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Quang cảnh Hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm tại quận Đồ Sơn

Trong 6 tháng đầu năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố, Quận uỷ, sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND quận, các cấp, các ngành; với tinh thần đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn Quận, công tác Hội và phong trào nông dân quận đạt kết quả khá trên các lĩnh vực công tác. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và Hội Nông dân thành phố, triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp, các cuộc vận động tương trợ trong nội bộ nông dân; quan tâm phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Công tác phát triển hội viên và nâng cao chất lượng tổ chức Hội luôn được các cấp Hội quan tâm, đã kết nạp được 102 hội viên. Phối hợp với Phòng Kinh tế quận và Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư tổ chức 20 lớp tập huấn cho 1.390 lượt hội viên. Vận động tăng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân theo Kết luận 535-KL/HNDTW của Ban chấp hành Trung ương Hội 28 triệu đồng; vận động 25 triệu đồng xây và khánh thành 01 ngôi nhà tình nghĩa tặng hộ là hội viên nông dân nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đánh giá cao kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của Hội Nông dân quận; đồng thời, yêu cầu Hội Nông dân quận tập trung cao trong công tác chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2017-2020, Đại hội Hội Nông dân phường, tiến tới Đại hội Hội Nông dân quận nhiệm kỳ 2018-2013 thành công tốt đẹp. Chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng của hội viên nông dân, giải quyết những việc còn tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm để hoàn thành nhiệm vụ công tác hội năm 2017./. (Tin, ảnh:  Hoàng Huyền Trang, Hội Nông dân quận Đồ Sơn)]]>

  • Tin mới đăng