Hội Nông dân quận Dương Kinh tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân quận tập huấn tại hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 213-KH/HNDT ngày 09/8/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố, Chương trình công tác năm 2021 của Hội Nông dân quận, sáng ngày 29/09/2021, Hội Nông dân quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Dương Kinh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, học tập chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 100 cán bộ, hội viên, nông dân trong quận. Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân quận trực tiếp truyền đạt cho các đại biểu là cán bộ, hội viên, nông dân 6 phường về các nội dung kế hoạch, công văn của các cấp về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn”.

Thông qua hội nghị đã giúp cho hội viên, nông dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của nông dân khi tham gia trong các phong trào thi đua phát triển sản xuất, hỗ trợ, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau vượt qua dịch bệnh, thiên tai; cũng như trách nhiệm của mỗi hội viên trong việc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia các phong trào để xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân quận Dương Kinh nói riêng và thành phố nói chung ngày càng lớn mạnh./.

Nguyễn Thị Thanh Tâm – Hội Nông dân quận Dương Kinh

  • Tin mới đăng