Hội Nông dân Phường Văn Đẩu Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân Quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2022

Đồng chí Bùi Đình Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân phường Văn Đẩu – quận Kiến An chủ trì hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân Quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2022

Thực hiện chương trình Công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Hội Nông dân phường, sáng ngày 08/04/2022, Hội Nông dân phường Văn Đẩu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022 với lãnh đạo các Chi hội của phường. Đồng chí Bùi Đình Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân phường chủ trì hội nghị. Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân phường, đồng chí Bùi Đình Thanh đánh giá cao vai trò của các cấp Hội trong việc thực hiện thực hiện nhiệm vụ trong đó nổi bật là công tác tuyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của thành phố, quận và phường tổ chức tốt các hoạt động trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần, công tác vận động cán bộ, hội viên tham gia phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong Quý I Hội đã tích cực hoạt động kết nạp được 9 hội viên mới, thu đóng góp được trên 01 triệu tiền vận động Quỹ hỗ trợ nông dân, tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường được 05 buổi được cấp ủy các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ đó là chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao có biểu hiện trông chờ cấp trên, việc tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ có lúc có nơi còn chưa thường xuyên. Thay mặt lãnh đạo Hội Nông  phường đồng chí đề nghị trong thời gian tới chủ động rà soát việc thưc hiện theo chương trình công tác năm đã xây dựng. Nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên nông dân trong trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội. Tiếp tục tuyên truyền vận động về thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các khoản đóng góp với địa phương theo đúng quy định. Thường xuyên theo dõi và báo cáo kịp thời về Thường trực Hội Nông dân phường những kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tại cơ sở để tổng hợp báo cáo Hội cấp trên theo đúng quy định./.

Bùi Đình Thanh – Chủ tịch HND phường Văn Đẩu

  • Tin mới đăng