Hội Nông dân phường Văn Đẩu phối hợp tuyên truyền về công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường cho cán bộ hội viên nông dân trong phường

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, sự chỉ đạo của Hội Nông dân quận Kiến An, Đảng ủy phường sáng ngày 25/06/2022 Hội Nông dân phường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, Hội Liên hiệp phụ nữ phường và Trung tâm công tác xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường cho trên 100 đại biểu là cán bộ hội viên nông dân, hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Công – chuyên viên trung tâm công tác xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh & xã hội thành phố truyền đạt tại hội nghị
Tại hội nghị các hội viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Công Chuyên viên Trung tâm công tác xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố truyền tải các nội dung về tình hình và các biện pháp phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được trao đổi, hỏi đáp những ý kiến thắc mắc tập trung liên quan đến công tác phòng chống bạo lực gia đình, những vấn đề liên quan khi cần giúp đỡ trong việc bị bạo lực gia đình, bạo lực học đường, văn hóa xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho hội viên nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng xử lý trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, từ đó có thể áp dụng tốt hơn trong việc thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và năng lực tự giải quyết vấn đề xã hội đồng thời hướng dẫn thực hiện các biện pháp cần thiết cho các đối tượng có liên quan với Hội viên nông dân trong toàn phường. Đây là một việc làm thiết thực của Hội Nông dân phường Văn Đẩu góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội của địa phương trong năm 2022./.

Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Văn Đẩu

  • Tin mới đăng