Hội Nông dân phường Văn Đẩu phối hợp tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho các hộ nghèo trên địa bàn phường

Với tinh thần“Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới” theo chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, ngày 20/3/2020, Hội Nông dân phường Văn Đẩu phối hợp với Hội Cựu Chiến binh phường tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn phường. Với tinh thần quyết tâm tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội Nông dân và Hội Cựu Chiến binh phường đã phát 400 khẩu trang vải 3 lớp cho các gia đình nghèo.

Trước đó, Hội đã tích cực tuyên truyền phòng chống dịch thông qua hệ thống truyền thanh của phường, thông qua các buổi sinh hoạt Chi hội, sinh hoạt Câu lạc bộ. Đây là một trong những hoạt động của Hội Nông dân phường cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Bùi Đình Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân phường

  • Tin mới đăng