Hội Nông dân phường Phù Liễn, quận Kiến An phối hợp với các đoàn thể phường tham gia hướng dẫn nhân dân cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường

Từ ngày 13/5/2023 đến ngày 19/5/2023, Hội Nông dân phường Phù Liễn, quận Kiến An phối hợp với các đoàn thể phường tổ chức tham gia hướng dẫn nhân dân cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường.

Đồng chí Chu Thị Hạnh – Phó Chủ tịch Hội  Nông dân phường Phù Liễn hướng dẫn hội viên thực hiện cài đặt ứng dụng chuyển đổi số

 

Tham gia việc hướng dẫn cho nhân dân có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân phường, các đồng chí hội viên trẻ được tập huấn nghiệp vụ về công tác nghiệp vụ. Với phương châm đi từng nhà để hướng dẫn, các thành viên đã chia thành từng nhóm để hướng dẫn cho từng hộ dân trên địa bàn phường, mục tiêu mỗi hộ có ít nhất một tài khoản dịch vụ để thực hiện ứng dụng công trực tuyến. Đến nay có 75% số hộ dân trên địa bàn phường và 87% cán bộ hội viên nông dân đã được cài đặt một tài khoản để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thông qua việc hướng dẫn trên của Hội Nông dân, các đoàn thể và Công an phường góp phần làm cho người dân truy cập thường xuyên để công tác chuyển đổi số thực sự có hiệu quả, góp phần thành công vào việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến “toàn trình” và dịch vụ công trực tuyến “một phần” theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ./.

Đào Văn Định – Chủ tịch Hội Nông dân phường

  • Tin mới đăng