Hội Nông dân phường Ngọc Sơn, quận Kiến An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Thông tri số 18 ngày 08/10/2022 của Quận uỷ Kiến An, về việc lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến tới Đại hội Hội Nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kế hoạch số 81 ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân quận Kiến An về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân phường tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận Kiến An lần thứ VI, sáng ngày 08/01/2023 Hội Nông dân phường Ngọc Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự đại hội  có đồng chí Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể của phường; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các Tổ dân phố của phường, cùng  55 đại biểu tiêu biểu của các Chi hội trong toàn phường.

Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2023-2028 của phường Ngọc Sơn là 11 đồng chí; Bầu 07 đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Nông dân quận nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường, Ban Chấp hành Hội Nông dân quận tặng 07 Giấy khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội Hội Nông dân phường Ngọc Sơn diễn ra theo đúng chương trình và thành công tốt đẹp.

Đỗ Tất Hoàng – Chủ tịch Hội Nông dân phường Ngọc Sơn

  • Tin mới đăng