Hội Nông dân phường Ngọc Sơn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng chống đuối nước cho các em học sinh trên địa bàn phường

Thực hiện Kế hoạch hè năm 2022, ngày 07/7/2022 Hội Nông dân phường Ngọc Sơn phối hợp với Ban chỉ đạo hè của phường tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu nhi trên địa bàn phường. Trong đó Hội Nông dân phường phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của phường tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho các em học sinh trong nhà trường cũng như tại các khu dân cư.

Hội Nông dân phường Ngọc Sơn phối hợp với Đoàn thanh niên phường tổ chức cắm được 05 biển báo nguy hiểm tại các khu vực ao, hồ, bờ sông của phường để cảnh báo nguy hiểm

Ngoài các hoạt động đó Hội Nông dân phường còn phối hợp với Đoàn thanh niên phường tổ chức cắm được 05 biển báo nguy hiểm tại các khu vực ao, hồ, bờ sông của phường để cảnh báo cho các em học sinh biết và chấp hành. Thông qua các hoạt động trên đã giúp cho các em học sinh hiểu biết rõ hơn về công tác phòng chống đuối nước trong dịp hè qua đó các em cũng trở thành những tuyên truyền viên trong thời gian sinh hoạt hè 2022 tại địa phương. Đây là một việc làm thiết thực của Hội Nông dân phường Ngọc Sơn góp phần vào việc thực hiện tốt Kế hoạch hoạt động hè năm 2022 của Hội Nông dân quận./.

Đỗ Tất Hoàng –  Chủ tịch Hội Nông dân phường Ngọc Sơn

  • Tin mới đăng