Hội Nông dân phường Nam Sơn, quận Kiến An: Thành lập Tổ hợp tác kinh tế

Các thành viên Tổ hợp tác “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm” ra mắt Hội nghị

Sáng ngày 28/11/2019, Hội Nông dân quận Kiến An chỉ đạo Hội Nông dân phường Nam Sơn tổ chức thành lập và ra mắt Tổ hợp tác kinh tế, đồng thời giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho đơn vị với dự án “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm” cho 10 hộ hội viên được thụ hưởng, số tiền 300.000.000đ, thời gian vay 24 tháng. Dự và chỉ đạo ra mắt tổ hợp tác kinh tế, đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố phát biểu và giao nhiệm vụ cho các cấp Hội cùng với các thành viên tổ hợp tác kinh tế thực hiện tốt quy chế hoạt động của Tổ hợp tác để duy trì có hiệu quả nguồn vốn vay theo quy định đã được phê duyệt trong dự án./.

(Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận)

]]>

  • Tin mới đăng