Hội Nông dân phường Nam Sơn, quận Kiến An: Thành lập Tổ hợp tác kinh tế

Các thành viên Tổ hợp tác “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm” ra mắt Hội nghị

Sáng ngày 28/11/2019, Hội Nông dân quận Kiến An chỉ đạo Hội Nông dân phường Nam Sơn tổ chức thành lập và ra mắt Tổ hợp tác kinh tế, đồng thời giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho đơn vị với dự án “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm” cho 10 hộ hội viên được thụ hưởng, số tiền 300.000.000đ, thời gian vay 24 tháng. Dự và chỉ đạo ra mắt tổ hợp tác kinh tế, đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố phát biểu và giao nhiệm vụ cho các cấp Hội cùng với các thành viên tổ hợp tác kinh tế thực hiện tốt quy chế hoạt động của Tổ hợp tác để duy trì có hiệu quả nguồn vốn vay theo quy định đã được phê duyệt trong dự án./.

(Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận)

]]>

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC