Hội Nông dân phường Hải Thành, quận Dương Kinh tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 27/12/2021, Hội Nông dân phường Hải Thành, quận Dương Kinh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm năm 2022. Do tình hình covid diễn biến phức tạp nên Hội đã chủ động tổng kết trong nội bộ BCH ít người để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Hội Nông dân phường Hải Thành, quận Dương Kinh tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, công tác Hội và phong trào nông dân thực hiện nhiệm vụ trong tình hình khó khăn cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy và Hội Nông dân quận Dương Kinh, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể phường, sự cố gắng của đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành Hội Nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân đã khắc phục mọi khó khăn để triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân phát triển toàn diện. Bám sát chủ đề năm 2021 của quận, Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình công tác trong năm, phấn đấu hoàn thành các  chỉ tiêu thi đua trong năm đề ra. Tập trung công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân. Phối hợp với các ban, ngành và  các địa phương tập trung cao công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.Triển khai các phong trào; xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường. Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Tập trung đánh giá chất lượng chi tổ Hội; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong hoạt hoạt động của Hội ở cơ sở. Vận động, xã hội hóa để thực hiện tốt các chương trình xã hội như ủng hộ Miền nam ruột thịt, thăm hỏi, chăm lo tốt cho các hộ nghèo và gia đình chính sách….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Khỏe – Chủ tịch HND phường đánh giá cao kết quả đã đạt được trong năm 2021 của các chi, tổ hội; cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2022. Trong đó, yêu cầu các Chi, tổ hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid có diễn biến ngày càng phức tạp, có biến chủng mới khó lường. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân. Bên cạnh đó, không quên nhiệm vụ đẩy mạnh công tác Hội và các phong trào thi đua của Hội chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028./.

Hà Thị Hảo – Phó chủ tịch HND phường Hải Thành

  • Tin mới đăng