Hội Nông dân phường Đồng Hòa, quận Kiến An tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Thông tri số 16 ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, Thông tri số 18 ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Quận uỷ Kiến An, về việc lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến tới Đại hội Hội Nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kế hoạch số 81 ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân quận Kiến An về việc tổ chức Đại hội Hội nông dân phường tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận Kiến An lần thứ VI, sáng ngày 04/01/2023 Hội Nông dân phường Đồng Hòa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đây là  đơn vị đầu tiên của quận Kiến An tổ chức đại hội điểm cho toàn quận.

Đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội

Về dự đại hội  có đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, đồng chí Trần Duy Tưởng Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Xây dựng Hội Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo Hội Nông dân quận, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể  phường Đồng Hòa, Lãnh đạo Hội Nông dân 9 phường trong quận, lãnh đạo cấp ủy các Tổ dân phố của phường, cùng  75 đại biểu tiêu biểu của 9 Chi hội trong toàn phường. Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Bầu Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2023-2028 là 13 đồng chí; Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Nông dân quận nhiệm kỳ 2023-2028 là 14 đồng chí. Thông qua báo cáo tham gia vào văn kiện đại hội cấp trên. Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường lần thứ VI, BCH Hội Nông dân thành phố tặng Cờ là “Cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023” và tặng Bằng khen cho cá nhân đồng chí Chu Thị Hạnh Chủ tịch Hội Nông dân phường “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023” Ban Chấp hành Hội Nông dân quận tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân, Ủy ban nhân phường Đồng Hòa tặng  Giấy khen cho 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội Hội Nông dân phường Đồng Hòa diễn ra theo đúng chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng