Hội Nông dân phường Đằng Lâm tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 2683/UBND-VX của Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đc Nguyễn Thị Thúy An  – Chủ tịch HND phường Đằng Lâm đeo khẩu trang cho tiểu thương 

Sáng ngày 27/4/2021, Hội Nông dân quận Hải An phối hợp với Ủy Ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội phường Đằng Lâm tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ y tế tại khu chợ Đằng Lâm. Vận động nhân dân nêu cao tinh thần tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép trốn cách ly về địa phương trong tình hình phức tạp mới dịch bệnh Covid-19. Hoạt động tuyên truyền đã phát 500 khẩu trang và 250 tờ rơi tuyên truyền.

                      Nguyễn Thị Thúy An, Chủ tịch HND phường Đằng Lâm

  • Tin mới đăng