Hội Nông dân phường Đa Phúc, quận Dương Kinh tiếp nhận nguồn vốn vay Qũy HTND Thành phố

Hội nghị thành lập tổ hợp tác “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm” và giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tại phường Đa Phúc, Dương Kinh

Ngày 28/4/2022, tại Hội Nông dân phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức giải ngân cho 10 hộ hội viên nông dân trên địa bàn phường thực hiện dự án “Nuôi cá trắm thương phẩm” với số tiền 500 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố. Về dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố, Phó Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo Ban xây dựng Hội, Thường trực Hội Nông dân quận, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đa phúc cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân phường Đa Phúc.

Phường Đa Phúc là một phường thuần nông, các hộ trong phường chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng vườn, sử dụng những nơi ruộng trũng đào ao, nuôi cá. Do trình độ học vấn của nông dân chưa cao nên việc tiếp thu và áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Bên cạnh đó, hầu hết các hộ đều thiếu vốn để đầu tư làm kinh tế V-A-C. Được tiếp nhận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Thành Phố có ý nghĩa rất lớn, tạo động lực hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất làm giàu chính đáng./.

Nguyễn Thị Thanh Tâm – Hội Nông dân quận Dương Kinh

  • Tin mới đăng