Hội Nông dân phường Bàng La: ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Người cha trách nhiệm”

Mô hình hoạt động với sự tham gia của 50 thành viên là nam cán bộ, hội viên nông dân có kiến thức hiểu biết pháp luật, có khả năng vận động quần chúng tốt trong toàn phường; mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục vận động nông dân thực hiện tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình, các quy định của pháp luật về hành vi bạo lực gia đình, góp phần hạn chế tình trạng bạo lực gia đình trong xã hội hiện nay.

Đồng chí Trần Thị Lễ, Trưởng Ban Xã hội Hội Nông dân thành phố tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn

Tại Hội nghị, các đại biểu và thành viên mô hình được tuyên tuyền về bạo lực gia đình, các hành vi, nguyên nhân và hậu quả của bạo lực gia đình; xử lý hình sự và vi phạm hành chính trong phòng chống bạo lực gia đình; kỹ năng tự nhận thức 12 giá trị sống, kiềm chế sự tực giận, kiểm soát và từ chối uống rượu bia; kiến thức và kỹ năng làm người chồng, người cha tốt./. (Tin, ảnh: Vũ Thị Hằng, HND phường Bàng La)]]>

  • Tin mới đăng