Hội Nông dân phường Bắc Sơn phối hợp tập huấn về kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ, hội viên nông dân trong phường

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, sự chỉ đạo của Hội Nông dân quận Kiến An, Đảng ủy phường sáng ngày 20/4/2022, Hội Nông dân phường Bắc Sơn phối hợp với Ủy ban nhân dân phường và Trung tâm công tác xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xã hội cho 72 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn phường. Tại hội nghị các hội viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng truyền thông phát triển cộng đồng Trung tâm công tác xã hội Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố truyền tải các nội dung về kỹ năng của công tác xã hội trọng tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được trao đổi, hỏi đáp những ý kiến thắc mắc tập trung liên quan đến các vấn đề liên quan đến công tác xã hội như vấn đề giúp đỡ những hộ nghèo để thoát nghèo, về bạo lực gia đình, bạo lực học đường, những vấn đề liên quan đến văn hóa xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng truyền thông giáo dục cộng đồng thuộc Sở Lao động & Thương binh – xã hội thành phố tuyên truyền tại hội nghị

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho hội viên nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng xử lý trong công tác xã hội, từ đó có thể áp dụng tốt hơn trong việc thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác xã hội và năng lực tự giải quyết vấn đề xã hội đồng thời hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách cần thiết cho các đối tượng có liên quan với Hội viên, nông dân trong toàn phường. Đây là một việc làm thiết thực của Hội Nông dân phường Bắc Sơn chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022./.

Nguyễn Trung Thương – Chủ tịch Hội Nông dân phường Bắc Sơn

  • Tin mới đăng