Hội Nông dân Kiến Thụy tuyên truyền bà con chủ động bón thúc đầu vụ cho diện tích lúa chiêm xuân năm 2016

Từ trung tuần tháng 2 ngay khi thời tiết ấm dần, Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông Khuyến ngư đã cùng với các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con chăm bón đầu vụ cho các trà lúa chiêm xuân. Đến nay, nông dân huyện nhà đã cơ bản hoàn thành việc bón thúc lần 1 được cho toàn bộ diện tích lúa xuân, bảo đảm đúng tiến độ chỉ đạo của huyện. Qua thống kê sơ bộ có trên 70% diện tích bón thúc bằng phân tổng hợp NPK. Các ban ngành chuyên môn và địa phương đang tiếp tục tuyên truyền bà con chủ động bón thúc bổ sung lần 2 cho diện tích lúa xuân chậm phát triển, tạo điều kiện để lúa đẻ nhánh hữu hiệu. ( Minh Phương – HND huyện)]]>

  • Tin mới đăng