Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân Quý I năm 2022

Thực hiện thông báo số: 180-TB/HNDH ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện về kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân quý I năm 2022. Từ ngày 29/3 đến ngày 07/4/2022, Đoàn kiểm tra Hội Nông dân huyện do đồng chí Trịnh Khắc Tiến – Huyện uỷ viên – Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra tại 14 xã, thị trấn về kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân quý I năm 2022.

Đồng chí Trịnh Khắc Tiến – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo đánh giá kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 tại xã Cao Minh

Việc kiểm tra được tập trung vào những nội dung chính, gồm: xây dựng chương trình trọng tâm công tác Hội năm 2022; việc triển khai thực hiện Điều lệ Hội, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội, xây dựng quản lý các loại quỹ, Quỹ hỗ trợ nông dân, quản lý nguồn vốn vay tín chấp của ngân hàng chính sách xã hội, việc chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho hội viên nông dân; cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh Covid-19;… Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót, lệch lạc trong chỉ đạo thực hiện; phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, kinh nghiệm quý để phổ biến, nhân rộng.

Đoàn đã thực hiện kiểm tra tại 42 tổ tiết kiệm & vay vốn và 126 hộ vay. Đoàn đề nghị các tổ tiết kiệm và vay vốn quản lý chặt chẽ số hộ, đối tượng vay vốn và mục đích sử dụng nguồn vốn vay, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình sử dụng vốn vay. Với phương pháp quản lý vốn vay chặt chẽ, không để thất thoát, lãng phí, được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương thành lập và ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 04 về xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp; cũng như phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng để tham gia tiếp nông dân, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của nông dân theo tinh thần Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành./.

Hải Đăng – Hội Nông dân Vĩnh Bảo

 

  • Tin mới đăng