Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo: Tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho vay tín dụng ưu đãi

Ngày 27/2 và ngày 06-07/3/2017, Hội Nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ uỷ thác cho vay tín dụng ưu đãi cho các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và 155 Tổ trưởng Tiết kiệm &vay vốn.

 Ảnh: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ uỷ thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội tại huyện Vĩnh Bảo

 Tại các lớp tập huấn, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai các nội dung về: nghiệp vụ cho vay các chương trình tín dụng đang uỷ thác cho tổ chức Hội, chính sách của Chính phủ đối với chương trình tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các công đoạn uỷ thác đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội gắn với tình hình thực tế của địa phương. Sau khi triển khai các nội dung tập huấn, các đại biểu đã cùng trao đổi, bàn bạc, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề xuất ý kiến cũng như chia sẻ những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện chương trình uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua chương trình tập huấn nghiệp vụ lần này, đại biểu được trang bị thêm những kiến thức về nghiệp vụ uỷ thác và các chính sách tín dụng cho vay uỷ thác mới được ban hành; giúp cho cán bộ cơ sở nhận uỷ thác hiểu sâu hơn về cách quản lý cũng như nghiệp vụ trong việc quản lý vốn vay uỷ thác. Từ đó, phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, quản lý nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý vốn vay của các cấp Hội. Trong thời gian tới, tổ chức Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp cho hội viên, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện được tiếp cận thêm các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ổn định cuộc sống cho hội viên và góp phần vào thực hiện an sinh xã hội của địa phương./. (Tin, ảnh: Hải Đăng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Vĩnh Bảo)]]>

  • Tin mới đăng