Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cơ sở năm 2017

Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn cán bộ Hội Nông dân cơ sở 2017

 Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe đồng chí Phạm Ngọc Điền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Vũ Khánh Trình, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện triển khai, hướng dẫn các chuyên đề như: Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị chi hội, nhiệm kỳ 2017 – 2020; Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn, tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và triển khai Kế hoạch giám sát năm 2017 theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị… Thông qua tập huấn, các học viên có cơ hội được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác Hội trên các lĩnh vực của từng địa phương khác nhau. Từ đó, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017./. (Tin, ảnh: Hải Đăng, Hội Nông dân Vĩnh Bảo)]]>

  • Tin mới đăng