Hội Nông dân huyện Ứng Hòa với chủ đề năm "Nâng cao chất lượng tổ chức Hội và các hoạt động hỗ trợ nông dân”

Với chủ đề năm “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội và các hoạt động hỗ trợ nông dân” Hội Nông dân huyện Ứng Hòa xây dựng Kế hoạch 09 kế hoạch, 02 đề án thực hiện 5 chương trình công tác của Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố. Kết quả nổi bật:

Trong công tác tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền 05 chương trình công tác của BCH Hội Nông dân Thành phố; học tập chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, tuyên truyền Biển, Đảo và thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện; Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính,… đã có 21.168 lượt cán bộ, hội viên tham dự đạt 113% KH. Công tác xây dựng tổ chức Hội: kết nạp 1024 hội viên mới đạt 113,7% KH, số hội viên kết nạp được phát thẻ 100% nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 21.168 HV. Chỉ đạo hội nghị tổng kết chi hội nhiệm kỳ 2011-2014 đúng tiến độ, đã kiện toàn bầu bổ sung vào BCH Hội Nông dân huyện 02 đ/c, ban thường vụ 01 và 01 chức danh Phó chủ tịch HND huyện, kiện toàn 3 chủ tịch HND cơ sở. Chỉ đạo cơ sở kiện toàn sắp xếp lại chi hội theo đề án 06 của Thành ủy Hà Nội tại 7 chi hội, đến nay còn 150 chi hội, giảm 04 chi hội. Trong năm Huyện Hội cùng cơ sở tổ chức 30 lượt kiểm tra ở 29 cơ sở hội, tổ chức được 20 cuộc kiểm tra toàn diện về công tác thực hiện điều lệ hội, công tác xây dựng tổ chức hội công tác quản lý quỹ HTND, các loại sổ sách, các loại vốn quỹ do hội quản lý, vay vốn NHCSXH, NHNN&PTNT, đã giải quyết dứt điểm các món nợ quá hạn. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, Ban thường vụ Hội Nông dân huyện chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện xây dựng dự án “ứng dụng làm điểm chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học trong khu dân cư nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường” triển khai trên phạm vi toàn huyện: Tổng nguồn vốn đầu tư: 3.123.000.000 đồng (trong đó: vốn các hộ tự có: 2.234.400.000 đồng; vốn ngân sách huyện hỗ trợ: 798.600.000 đồng. Dự án có hiệu quả rõ rệt: mỗi hộ hội viên tham gia dự án được hỗ trợ xây, sửa cải tạo chuồng trại, vật tư làm đệm lót… trị giá gần 4 triệu đồng; không còn mùi hôi thối trong khu dân cư; về kinh tế tiết kiệm 80% nước trong chăn nuôi, 60% nhân lực và tiết kiệm 10% thức ăn. Dự án góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập của hộ gia đình, góp phần giảm nghèo, cải thiện môi trường nông thôn. Các cấp trên địa bàn huyện phối NHCSXH vay 72,725 tỷ cho 4.527 hộ tăng trưởng 11,4 tỷ đồng đạt 142 % kế hoạch giao; Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT huyện thành lập 44 tổ vay vốn tín chấp cho 618 hội viên vay phát triển sản xuất với số tiền 32,893 tỷ đồng đạt 131% KH; xây dựng Quỹ hỗ trợ nông các cấp đạt 1.275,880 triệu đồng, tăng 380 triệu đồng, đạt 108,5% KH, trong đó QHTND huyện 200 triệu đồng cho 32 hộ vay; Quỹ HTND các cơ sở 1.098,880 triệu đồng cho 376 hộ vay. Tổ chức 22 lớp dạy nghề cho 770 hội đạt 141% KH, tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm đạt 80%. Đặc biệt Hội Nông dân huyện ký kết với Công ty may An Phát giải quyết việc làm tại chỗ cho 70 lao động tại xã Phù Lưu. Triển khai thí điểm Dự án “Nâng cao năng lực Sử dụng Sinh khối có Hiệu quả nhằm đảm bảo An ninh Lương thực và Năng lượng sinh học tại khu vực Tiểu vùng Sông Mê-kông (TA8733)” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ; đến nay đã đưa gần 1000 bếp cải tiến vào sử dụng có hiệu quả, đã tận dụng tốt sản phẩm phụ của nông nghiệp làm chất đốt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí mua chất đốt cho nông dân, nâng cao đời sống nông dân. Công tác xã hội đạt kết quả: đã xây dựng “Quỹ tình nghĩa nông dân” được 30 triệu đồng giúp xây 01 nhà tình nghĩa nông dân cho hộ ông Vũ Văn Quỳnh, hội viên nông dân xã Sơn Công; tặng 2 xuất cho con hội viên là cháu Nguyễn Thị Anh, xã Hòa Phú đạt giải nhất quốc gia môn Lịch sử; cháu Nguyễn Văn Sơn, xã Phương Tú đỗ thủ khoa trường Đại học giao thông vật tải mỗi xuất 2.700.000đ; tặng 29 xuất học bổng cho học sinh là con em hội viên nghèo có thành tích cao trong học tập, mỗi xuất 500; thăm hỏi tặng quà cho 5 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo trị giá 7 triệu đồng. Tổ chức cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa” với 31 triệu đồng nhằm thể hiện trách nhiệm của cán bộ, hội viên cảu huyện với chủ quyền biển đảo Việt Nam và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ Quốc. Với kết quả đạt được, Hội Nông dân huyện đã được Huyện ủy và Hội Nông dân Thành phố ghi nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.]]>

  • Tin mới đăng