Hội Nông dân huyện Tiên Lãng tổ chức tập huấn công tác Hội năm 2022

Ngày 16/8/2022, Hội Nông dân huyện Tiên Lãng phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác Hội Nông dân cho trên 260 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cơ sở, Chi hội trưởng nông dân và tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn.

Về dự và chỉ đạo lớp tập huấn có các đồng chí: Đỗ Đức Hòa – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo Ban Xây dựng Hội Nông dân thành phố; đồng chí: Lương Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, Thường trực Hội Nông dân huyện.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố truyền đạt chuyên đề về Chuyển đổi số trong nông nghiệp và một số chính sách mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Hội nghị tập huấn gồm các chuyên đề: Hướng dẫn một số chính sách mới về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chuyển đổi số; Quán triệt nội dung Hướng dẫn số 438 – HD/HNDTW ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hướng dẫn số 16 – HD/HNDT ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Chi Hội nhiệm kỳ 2022 – 2027; Chương trình ủy thác NHCS; Triển khai Hướng dẫn số 01- HD/HNDH, ngày 04/5/2022 về Đại Hội chi hội của Hội Nông dân huyện và một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội ND huyện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố truyền đạt chuyên đề về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Chi Hội nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội về chính trị, nghiệp vụ công tác Hội, vận động nông dân thực hiện tốt phong trào của Hội, tích cực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Hội cấp trên giao và nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Vũ Hồng Hưng – HND huyện Tiên Lãng

  • Tin mới đăng