Hội Nông dân huyện Tiên Lãng tổ chức hội nghị tập huấn công tác Hội năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, được sự đồng ý của Thường trực Huyện uỷ, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Tiên Lãng phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội vào ngày 06/10/2021 tại Trung tâm Chính trị huyện Tiên Lãng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực, Hội Nông dân thành phố tập huấn chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân các cấp

Về dự hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, đại diện các Ban thuộc Hội Nông dân thành phố; các ban xây dựng Đảng, Thường trực Hội Nông dân huyện và học viên lớp tập huấn gồm các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UVBCH, Chi Hội trưởng nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố tập huấn về Quyết định số 516/QĐ-TTg, ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới, Ban tổ chức Hội nghị đã quán triệt và các đại biểu dự hội nghị đã nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch như: sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, ngồi giãn cách. Số lượng học viên là Chi Hội Trưởng nông dân các xã, thị trấn cũng được rút gọn còn 50%.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu và học viên được giới thiệu 5 chuyên đề chính gồm: Quán triệt thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg, ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn; Công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân các cấp; Thông tin tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện 9 tháng đầu năm 2021; Tuyên truyền về an toàn giao thông; tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của hội trong thời gian tới.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2021 nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức lý luận; trình độ, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội và kiến thức về an toàn giao thông, bảo hiểm xã hội tự nguyện… cho cán bộ, hội viên, nông dân cơ sở giúp cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp trong huyện củng cố nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, đồng thời giúp cán bộ Hội có thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển của địa phương góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Hội cấp trên giao và nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Phạm Thị Bích – Phó Chủ tịch HND huyện Tiên Lãng

 

  • Tin mới đăng