Hội Nông dân huyện Tiên Lãng phối hợp với Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố triển khai hỗ trợ 03 CLB “Nông dân với pháp luật”

Trong tháng 5/2022, Hội Nông dân huyện Tiên Lãng phối hợp với Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố triển khai hỗ trợ 03 mô hình “Nông dân với pháp luật” tại 03 xã: Tiên Minh, Toàn Thắng, Tự Cường; phối hợp với UBND 03 xã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; tổ chức trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân và tuyên truyền xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh cùng với thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp cho hội viên, nông dân. Đây là mô hình thứ 19 của Hội Nông dân huyện Tiên Lãng thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch HND thành phố; Ban Xây dựng Hội Thành hội; Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố; Thường trực Hội Nông dân huyện; Ban Dân vận Huyện ủy; Phòng Tư pháp huyện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch HND thành phố tặng “Tủ sách pháp luật” cho Câu lạc bộ

Mục đích của việc thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và tuyên truyền xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh cùng với thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp cho hội viên, nông dân nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, hội viên nông dân, đưa các văn bản pháp luật đến gần hơn với nông dân; giúp nông dân hiểu biết về pháp luật từ đó nâng cao ứng xử hành vi pháp luật; tiến hành các biện pháp hoà giải, giải quyết những mâu thuẫn ngay tại cơ sở, không để khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp. Giúp hội viên và nông dân hiểu được giá trị mang tính đột phá để phát triển trong vùng nông thôn đối với xây dựng NTM kiểu mẫu; đặc biệt là việc thích ứng trong thương mại khi áp dụng chuyển đổi số để đưa thông tin hàng hóa của hội viên, nông dân lên giao dịch nhờ công nghệ thông tin – chuyển đổi số; giúp cho việc trao đổi thuận tiện và nhiều người biết đến nhờ các ứng dụng điện tử.

Tại Hội nghị ra mắt, Hội Nông dân thành phố , phòng Tư pháp huyện và Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố đã tặng rất nhiều sách, tài liệu liên quan đến pháp luật và nghe các giảng viên tuyên truyền xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh cùng với thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp cho hội viên, nông dân.

Sau Hội nghị ra mắt và tuyên truyền các thành viên trong câu lạc bộ đã được Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố giải đáp trực tiếp 21 lượt câu hỏi liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, các điều kiện để được hỗ trợ xây nhà cho người có công, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp…. và trao đổi một số kỹ năng, nghiệp vụ trong việc tiến hành hòa giải tại cơ sở./.

Vũ Hồng Hưng – Phó Chủ tịch HND huyện Tiên Lãng

  • Tin mới đăng