Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021

Đồng chí Đỗ Đức Hòa – Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng truyền đạt nội dung về chuyển đổi số và tác động của chuyển đổi số đối với nông nghiệp – nông dân – nông thôn trong giai đoạn hiện nay tại lớp tập huấn

Ngày 06/10/2021, Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Thủy Nguyên tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ công tác Hội năm 2021” cho các đồng chí Ủy viên BCH, cán bộ Hội cơ sở Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên. Về dự có các đồng chí: Đỗ Đức Hòa – Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đại biểu các Ban, Văn phòng Thành Hội; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thủy Nguyên, Thường trực Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên cùng các đại biểu là Ủy viên BCH Hội Nông dân huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội nông dân các xã, thị trấn huyện Thủy Nguyên.

Đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố truyền đạt nội dung về Quán triệt thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe đồng chí các đồng chí: Đỗ Đức Hòa – Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao đổi và truyền đạt về 3 chuyên đề là: Chuyển đổi số và tác động của chuyển đổi số đối với nông nghiệp – nông dân – nông thôn trong giai đoạn hiện nay; Quán triệt thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn; Phát huy vai trò của giai cấp nông dân thành phố trong quá trình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố truyền đạt nội dung về phát huy vai trò của giai cấp nông dân thành phố trong quá trình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Lớp tập huấn diễn ra sôi nổi, qua trao đổi đã phần nào giải đáp những thắc mắc, nâng cao kiến thức, nhất là cán bộ mới tham gia công tác Hội đã phần nào hiểu rõ và nắm vững các kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Hội, từng bước chuẩn hoá đội ngũ làm công tác Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. Trên cơ sở đó, góp phần hỗ trợ tích cực hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống./.

Mạc Anh Tiến – Hội Nông dân huyệnThủy Nguyên

  • Tin mới đăng