Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân Quý 2 tại cụm thi đua số 3

Sáng ngày 24/5/2022, Hội Nông dân các xã, Thị trấn cụm thi đua số 3 trực thuộc Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị giao ban Quý 2 để đánh giá kết quả phong trào công tác Hội Nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2022 tại xã Phục Lễ, Thuỷ Nguyên, HP.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nhung – HUV, Chủ tịch HND huyện; Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang – Bí thư Đảng ủy xã Phục Lễ cùng các đồng chí thường trực HND huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch HND các xã, thị trấn trong cụm thi đua số 3. Đồng chí Nguyễn Thị Nhung – HUV, Chủ tịch HND huyện chủ trì hội nghị và đề nghị các xã, thị trấn báo cáo kết quả công tác hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và các khó khăn, kiến nghị đề xuất.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên chủ trì hội nghị

Các xã, thị trấn trong Cụm đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, của Hội cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của Hội đề ra, các đơn vị đã có cách làm hay sáng tạo, hiệu quả huy động được nguồn lực từ các chương trình phối hợp để giúp hội viên, người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. 9/9 xã, thị trấn trong cụm đều thực hiện đạt và có những chỉ tiêu vượt mức các chỉ tiêu HND huyện giao, nhiều xã còn phát triển thêm các mô hình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương điển hình như: HND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả mô hình vận động Nhân dân mua thùng đựng rác có nắp đạy đặt tại hộ gia đình; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội, các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của địa phương. Phối hợp tuyên truyền phổ biến tư vấn pháp luật cho hội viên nông dân. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội và công tác phát triển hội viên được quan tâm chú trọng, công tác xây dựng quỹ hội tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện tín chấp ủy thác Ngân hàng CSXH cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, phối hợp tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên nông dân…

Tại hội nghị các xã, thị trấn cụm thi đua số 3 cũng đã kiến nghị, đề xuất với HND huyện Thủy Nguyên về công tác phát triển hội viên còn gặp khó khăn vì không có nguồn mới, hầu như các nguồn đều đi làm công nhân không thiết tha với phong trào Hội nên việc kết nạp hội viên mới còn chưa cao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nhung – HUV, Chủ tịch HND huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được của HND các xã, thị trấn trong Cụm  thi đua số 3. Đồng chí mong muốn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Hội Nông dân các xã, thị trấn thuộc cụm 3 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân.

                         Bùi Thị Huyền – Chủ tịch HND xã Phục Lễ

  • Tin mới đăng